Skip to main content

Privacy Statement

Vertrouwen is de basis voor iedere relatie tussen ons en onze leden, belanghebbenden, zakenpartners en dienstverleners.

Wij vinden het ontzettend belangrijk dat u zelf bepaalt hoe uw informatie gebruikt wordt. Ook de bescherming van uw privésfeer en het veilig verwerken van gegevens vinden wij heel belangrijk. Vanzelfsprekend houden wij ons hierbij aan de wettelijke bepalingen zoals de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de ‘Bundesdatenschutzgesetz’ (BDSG (Duitse federale wet op de gegevensbescherming)) en andere van toepassing zijnde wettelijke bepalingen. Onze medewerkers in de binnen- en buitendienst zijn volgens § 53 ‘BDSG’  ) tot geheimhouding verplicht. Vanzelfsprekend respecteert Gartenbau-Versicherung VVaG/Hortisecur de rechten van belanghebbenden, leden en medewerkers. Meer informatie vindt  u in het Informatieblad gegevensverwerking.
De verantwoordelijke gegevensbescherming controleert of aan bepalingen m.b.t. gegevensbescherming voldaan wordt.

De verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd door Nationale-Nederlanden, Zakeliik Schade, Prinses Beatrixlaan 35 in Den Haag. Informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens vindt u op:

https://www.nn.nl/Mijn-privacy.htm

Informatieblad gegevensverwerking

Verzekeringen kunnen taken alleen nog uitvoeren met behulp van elektronische gegevensverwerking. Alleen op deze manier kunnen wij onze contractuele verplichtingen correct, snel en efficiënt afhandelen. Daarnaast biedt elektronische gegevensverwerking de verzekerde groepen een betere bescherming tegen onrechtmatige handelingen dan de vroegere, handmatige procedures.  De verwerking van de ons ter beschikking gestelde persoonsgegevens wordt door de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de ‘Bundesdatenschutzgesetz’ (BDSG (Duitse federale wet op de gegevensbescherming)) geregeld. Dit betekent dat gegevens verwerkt en gebruikt mogen worden als dit volgens de Europese algemene verordening gegevensbescherming en de BDSG   of een andere wettelijke regeling toegestaan of voorgeschreven is of als de betroffen persoon hiervoor toestemming verleend heeft. Volgens de AVG en de ‘BDSG’ is het toegestaan gegevens te verwerken en te gebruiken in het kader van de doelstellingen van een contractverhouding (Art. 6 al. 1b, AVG d) of voortvloeiende uit een zakelijke vertrouwensrelatie of wanneer dit voor het garanderen van de rechtmatige  belangen (art. 6 al. 1f AVG) van instantie die de gegevens bewaard noodzakelijk is en er geen reden is om aan te nemen dat de gewaarborgde belangen van de betrokkenen door het uitsluiten van deze verwerking of gebruik benadeeld wordt. Meer informatie vindt u in hetInformatieblad gegevensverwerking

Verwijzing naar webanalyse-service

Onze website maakt gebruik van Matomo, een zogenoemde webanalyse-service. Matomo werkt met ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) waarmee we het gebruik van de website kunnen analyseren. Hiertoe wordt de door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw verkorte IP-adres) naar onze server gestuurd en daar voor analysedoeleinden opgeslagen, zodat we de website kunnen optimaliseren. Uw IP-adres wordt hierbij direct geanonimiseerd, zodat u als gebruiker voor ons onbekend blijft. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt niet doorgegeven aan derden. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de desbetreffende instellingen te kiezen, maar in dat geval kunt u wellicht niet alle mogelijkheden van deze website volledig benutten.

Disclaimer

De inhoud van de websites werd zorgvuldig uitgewerkt. Daarbij werd er vooral waarde aan gehecht om juiste en actuele informatie beschikbaar te stellen. Niettemin kunnen er fouten optreden. Voorts attenderen we er op dat de informatie op de websites van HORTISECUR van algemene aard is en niet afgestemd op de bijzondere behoeften in afzonderlijke gevallen. Wij staan niet in voor actualiteit, juistheid en volledigheid van de informatie.